• Anasayfa
  • |
  • TÜRK DENIZI VE DENIZ TIC. KAYNAK ESERIN TANÝTÝMÝ

TÜRK DENIZI VE DENIZ TIC. KAYNAK ESERIN TANÝTÝMÝ

Sayyn Üyemiz, YLGY:Vapur Donatanlary ve Acenteleri Derne?i’nin 25.02.2003 tarih ve 42 sayyly yazysy. Ylgi yazyda; 1- Dernekleri’nin 100. kurulu? yylyny anma etkinlikleri içerisinde yer alan ve Tarihi Ara?tyrmalar ve Dökümantasyon Merkezi Kurma ve Geli?tirme Vakfy, Ystanbul Ara?tyrma Merkezi tarafyndan hazyrlanan “Türk Denizcili?i ve Deniz Ticareti Kaynaklary” adly eserin tanytym sergisinin 3-31 Mart 2003 tarihleri arasynda Beyazyt Devlet Kütüphanesinde yapylaca?y, 2- Bu eserin tanytym sergisi açyly?y 3 Mart 2003 Pazartesi günü saat 18.00 de Ula?tyrma Bakany Sn.Binali YILDIRIM tarafyndan yapylaca?y, belirtilmektedir. Bilgilerinize rica ederiz. Saygylarymla, Deniz YPEK Genel Sekreter