• Anasayfa
  • |
  • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/58) 28 Ağustos 2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'in 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi; Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) yürürlükten kaldırılmıştır.


Bilgilerinize arz/rica ederim.

954_2317_t_rk_paras_k_ymetini_koruma_hakk_nda_32_say_l_karara_ili_kin_tebli_.pdf