• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Adriyatik Arası Yolcu Gemisi Kiralanması

Türkiye-Adriyatik Arası Yolcu Gemisi Kiralanması

Sayın Üyemiz,

İlgi : Uluslararası Balkan Kooperatifi'nin 23.12.2019 tarih ve 57/19 sayılı yazısı.

İlgi yazıda özetle;

Uluslararası Balkan Kooperatifi tarafından , Türkiye-Adriyatik Limanları (İzmir- Kotor) arasında, yaz aylarında  3 aylık dönemde  düzenli sefer yapmak üzere, 400 kişilik yolcu gemisi kiralaması yapmak istedikleri belirtilerek, bu doğrultuda yurt içinden veya yurt dışından gemi kiralaması yapmaları konusunda Odamız yardımları talep edilmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin,  söz konusu talep  şartlarını detaylı görüşmek üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen Uluslararası Balkan Kooperatifi ile temasa geçebilecekleri Odamızca değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                    

 

6_6_t_rkiye_adriyatik_aras_yolcu_gemisi_kiralanmas_.pdf