• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını (TTA) Tadil Eden Protokol Hk.

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını (TTA) Tadil Eden Protokol Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 11.06.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıya atfen, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı (TTA) Tadil Eden Protokol'ün onaylanmasına ilişkin bilgi verilmekte olup, Ek Protokol'ün 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

431_1418_t_rkiye_cumhuriyeti_ile_azerbaycan_cum.pdf