• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Venezuela Ticaretinin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) Hk.

Türkiye-Venezuela Ticaretinin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA) Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 11.09.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkanlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemizin imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Yazıda, söz konusu anlaşmaya göre ikili anlaşmanın hemen hemen tamamında liberasyona gidildiği, Venezuela'nın tarife satırlarının %91,7'sinde gümrük vergilerini en geç 7 yılda sıfırlayacağı, ülkemizin ise tarife satırlarının %91,9'unda gümrük vergilerini yine 7 yıllık bir takvim ile sıfırlayacağı, %2'sinde ise kısmi vergi indirimi yapacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerimizde Venezuela'nın ülkemize taviz tanıdığı belirtilmektedir. 

Yazıda devamla,  8 Mart 2015 tarihli ve 13692 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi ile ABD tarafından Venezuela'ya yaptırımlar başlatıldığı belirtilmekte olup, müteakiben 2017-2019 döneminde çıkarılan muhtelif Başkanlık Kararnameleri ile yaptırımların kapsamının kişi, kurum ve ürün bazında genişletildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ABD yaptırımlarının deniz aşırı olarak uygulandığı bilindiğinden ilgili firmaların muhataplarını iyi araştırmalarının, ihraç ettikleri ürünlerin statüsünü bilerek ithalatçılarla temasa geçmelerinin ve bu konulara aşina bankalar ile çalışmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1019_2456_t_rkiye_venezuela_ticaretinin_geli_tirilmesi_anla_mas_tga_hk.pdf