• Anasayfa
 • |
 • “Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 18. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 586)”

“Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 18. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 586)”

Sayın Üyemiz,  

10.01.2019 Tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) yayımlanan 586 No'lu Karar ile; 

4 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye-Irak Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi 18. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtilmekte olup, söz konusu Karar'da özetle; 

            I. KISIM (Ticaret ve Yatırım İlişkileri)

 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
 • Sınır Ticareti Düzenlemesi (BTA)
 • Özelleştirme ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı

            II. KISIM (Ulaştırma, Haberleşme ve Gümrükler)

 • Ulaştırma
 • Deniz Taşımacılığı
 • Sınır Kapıları ve Gümrükler

            III. KISIM (Enerji, Su, Sanayi, Bilim & Teknoloji ve Tarım)

 • Enerji
 • Sanayi
 • Tarım

            IV. KISIM (Teknik İşbirliği, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Meteoroloji ve Sismoloji, Kültür ve Turizm,                

                    Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Eğitim) hususları yer almaktadır. 

Söz konusu Karara Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla

 

 

 

EK: Karar Örneği (56 Sayfa - Web sayfasında)                                                     Cengiz ÖZKAN

 

                                                                                                                            Genel Sekreter V. 

 

24_136_EK_56sf.pdf 24_136_136_24.pdf