• Anasayfa
  • |
  • Türkiye(İzmir)-İtalya (Bari-Brindisi-Torino)-Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında Düzenli Ro-Ro Taşımacılığı Hattı Kurulması Hk.

Türkiye(İzmir)-İtalya (Bari-Brindisi-Torino)-Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında Düzenli Ro-Ro Taşımacılığı Hattı Kurulması Hk.

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.10.2019 tarih ve E.72447 sayılı yazı ile;

- Akdeniz için Birlik (AİB) ulaştırma çalışmaları kapsamında 2013 yılında İtalya makamlarının önerisiyle Türkiye (İzmir), İtalya (Bari/Brindisi/Torino) ve Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında düzenli Ro-Ro taşımacılığı hattı kurulması projesinin gündeme geldiği ve 16 Şubat 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen AİB Yüksek Düzeyli Memurlar toplantısında ise projeye “deniz otoyolları” alanında AİB kimliği tanındığı,

- AİB Genel Yazman yardımcısı Büyükelçi Sayın Ayşe Asya tarafından gönderilen e-postada, projeye ilişkin ilerleme raporu ve Ro-Ro taşımacılık şirketlerinin bu hizmetten ne ölçüde yararlanabileceklerine dair rapor talep edildiği,

- Bu kapsamda; ülkemiz ile İtalya ve Tunus limanları arasında düzenli bir Ro-Ro hattı kurulmasına yönelik, potansiyel yükleri taşıyabilecek Ro-Ro operatörleri, gemi kapasitesi ve tahmini navluna ilişkin piyasa araştırması bilgilerine (Türkçe-İngilizce) ihtiyaç duyulduğu,

hususu ile bu bilgilerin 11 Ekim 2019 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine bildirilmesi istenmektedir.

            Türkiye (İzmir), İtalya (Bari/Brindisi/Torino) ve Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında düzenli Ro-Ro taşımacılığı hattı kurulması    konusunda ilgilenen firmaların potansiyel yükleri taşıyabilecek Ro-Ro operatörleri, gemi kapasitesi ve tahmini navluna ilişkin hususların Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 9 Ekim 2019 Saat 12.00’ye kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                     

 

İsmet SALİHOĞLU                                

Genel Sekreter                                   

688_3562_0557_001.pdf