• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Görüşleri Hk

Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Görüşleri Hk

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 07.03.2019 tarihli ve 2466 sayılı yazısı.

 

           Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen, “Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon 16. Dönem Toplantısı”nda gündeme getirilmesinde fayda görülecek hususlara ilişkin üyelerimizin görüş ve taleplerinin sorulduğu ifade edilmektedir.

Üyelerimizin konuya görüşleri ile birlikte Rusya Federasyonu ile ilgili konulardaki tespitlerinin, görüşlerinin ve önerilerinin, Ticaret Bakanlığı’mıza iletilmek üzere, 17 Mart 2019 Pazar gününe kadar Odamıza e-posta yoluyla (gozde.turkes@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi gerektiği hususu bildirilmektedir.  

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                           Saygılarımla,

 

 

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter  

 

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı.

169_955_Turkiye_Rusya_Hukumetlerarasi_Karma_Ekonomik_Komisyon_Gorusleri.pdf