• Anasayfa
  • |
  • Ücretsiz Seyahat Kapsamında Denizyolu Yolcu Gelir Desteğinde Değişiklik

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Denizyolu Yolcu Gelir Desteğinde Değişiklik

"Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.05.2023 tarih ve 32200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik Değişikliğinde "Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığını" ilgilendiren 6. Maddenin (a) fıkrasında yapılan düzenleme ile;

01.07.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek, Yönetmelik kapsamında gelir desteği şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2.250 TL'den,  3.375-TL'ye çıkartılmış olup, 4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan kişileri ücretsiz yararlandırmaları kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılacaktır.

"Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

392_1416__cretsiz_seyahat_kapsam_nda_denizyolu_yolcu_gelir_deste_inde_de_i_iklik.pdf