ULUSAL AIS KLAS-B CS

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı,gereği Bölge Müdürlük’lerine bilgi Odamıza gönderilen ilgi (e) yazı ile, Kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan ulusal AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere takılacağına ve konu cihazın sağlaması gereken özelliklerine ilişkin usul ve esasların İlgi (a) Tebliğ ile belirlenerek yürürlüğe konduğu belirtilerek, Tebliğ kapsamında uygunluk belgesinin yeni alınmış olması, cihazın gemilere montajının belirli zaman alacağı ve işlemlerin tesisinde yoğunluk yaşanacağı, iki yerli firmanın daha uygunluk belgesi almak için çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı donatması gerekli olan deniz araçlarından Denize Elverişlilik Belgeleri (DEB) süresi biten gemiler ile diğer sörvey esaslarını sağlamakla birlikte, DEB süresi AIS Klas-B CS cihazı donatımı sebebiyle 31.12.2007 tarihine kadar sınırlandırılan gemilere, İMEAK DTO’nun ilgi (b) ve (c) yazılarında belirtilen uzatma talebi de göz önüne alınarak, düzenlenecek yeni DEB’lerine “15 Mart 2008 tarihine kadar Ulusal AIS Klas-B CS cihazının donatılmış olması kaydıyla geçerlidir” ibaresi yazılarak normal süresince düzenlenmesi hususu bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Ek-1’dedir. EK: İlgi (b) Makam Olur’u Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - TÜRKLİM - GİSBİR - GESAD - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İstanbul Yolcu Taşıyan Deniz Dolmuş Nakil Vas. Esnaf Odası - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - Boğaziçi Yoltur Koop. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası