• Anasayfa
  • |
  • Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Hk.

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Hk.

 Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.08.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2023-2030) hazırlanması çalışmalarının nihai aşamaya geldiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, planda yer alan uyum eylemlerine ilişkin uygulama adımlarının ortaya konulması ve eylem planlarının uygulanmasında kurumlara yol göstermesi amacıyla Sektörel Uygulama Planlarının da hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yazı Ek’inde yer alan linklerden ulaşılabilen formlar üzerinden, bahse konu planlara ilişkin görüşlerinizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’na ve TOBB’a gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

595_2078_2078_595_compressed.pdf