• Anasayfa
  • |
  • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğler

Mesleki Yeterlilik Kurumundan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1), Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/2) ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/3) 09 Şubat 2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020/1 No'lu Tebliğ ile 2014/4 Tebliğ'inde yer alan Ek-5 Gemi Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ek-10 Gemi Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı; 2020/2 No'lu Tebliğ ile 2016/9 Tebliğ'inde yer alan Ek-6 Yat Üst Yüzey İşlemcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

2020 /3 No'lu Tebliğ ile de sektörümüzü ilgilendiren Ek-1 Gemi İzolasyoncusu (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ,Ek-2 Gemi Montaj ve Onarım Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı, Ek-3 Gemi Yüzey Hazırlama Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı, Ek-4 Tersane Yardımcı İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğler Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

145_477_ulusal_meslek_standartlar_na_dair_tebli_ler_103608.pdf