• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Çalışma Örgütü Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Hk.

Uluslararası Çalışma Örgütü Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 26 Haziran 2020 tarihli ve LA(20)24 sayılı yazısında, Uruguay’ın ardından Fiji’nin Şiddet ve Taciz Konvansiyonunu  (No. 190) onaylayan ikinci ülke olduğu, Sözleşmenin 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Fiji’nin bahse konu Sözleşmeyi onaylamasıyla; İnsan Hakları Konseyinin istikrarlı bir üyesi olarak eşitlik konusundaki anayasal taahhüdünü, uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara öncülük etmekteki istekliliğini gösterdiği,

Sözleşmenin, kadınları da içeren her çeşit taciz, şiddet, tehdit gibi günümüz iş dünyasındaki zorluklara karşı zamanında ve uygulanabilir çözümler getirdiği,

2019 Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen, işyerinde şiddet ve tacizi ele alan ilk uluslararası çalışma standardı olduğu, 206 sayılı tavsiye ile birlikte, iş yaşamının gelecekte daha saygılı ve onurlu bir biçimde şekillenmesine yönelik eylemleri hayata geçirmek adına bir çerçeve sunduğu,

İşyerinde şiddet ve tacizin insan hakları ihlali, istismarı olarak fırsat eşitliği için bir tehdit oluşturduğu, saygın bir çalışma hayatı ile bağdaşmadığı bu nedenle de kabul edilemez olduğu,

Herkesin, şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma hayatına sahip olmaya hakkı olduğu, Sözleşmenin, şiddet ve tacizi, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan, bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamalar” olarak tanımladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu sözleşme metnine Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) web sitesi üzerinden erişim (https://bit.ly/2NKsBZj) sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

761_1791_uluslararas_al_ma_rg_t_iddet_ve_taciz_s_zle_mesi_hk.pdf