• Anasayfa
  • |
  • Ürün Güvenliği Ve Denetim İle İlgili Genelgeler

Ürün Güvenliği Ve Denetim İle İlgili Genelgeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 15.01.2021 tarih ve 396 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gelen yazıya atfen; ‘'CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'' (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

71_284__r_n_g_venli_i_ve_denetim_ile_ilgili_genelgeler.pdf