• Anasayfa
  • |
  • ‘USHANT AÇIĞINDAKI’ YENI TRAFIK AYIRIM PLÂNI HK

‘USHANT AÇIĞINDAKI’ YENI TRAFIK AYIRIM PLÂNI HK

Sayın Üyemiz, İLGİ: ICS’den alınan 12 Mart 2003 tarih ve ICS(03)11 sayılı yazı. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen ‘USHANT AÇIĞINDAKİ’ YENİ TRAFİK AYIRIM PLÂNI başlıklı, Peter Hinchliffe, Genel Müdür imzalı İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: 1- Fransız Denizcilik Makamları ‘Ushant açığındaki’ yeni trafik ayırım plânı düzenlemelerinin yürürlüğe girişine üyelerinin dikkatini çekmesini ICS’den istemiştir.      MSC 75’de (IMO Deniz Güvenlik Komitesi) onaylanan bu plân 1 Mayıs 2003, 0000 UTC’de yürürlüğe girmektedir. 2- İngiltere Hidrografi Dairesi İlk Bildirim 1100(P)/03 olarak Denizcilere Haftalık Bildiri (Weekly Notice to Mariners) No.9’da ayrıntılı bilgileri yayınlamıştır. Bu bildiri mevcut plândaki değişikliklerin tam ayrıntılarını vermekte ve revize edilmiş rota düzenlemelerini gösteren yeni deniz haritalarının 6 Mart 2003’de yayınlandığını belirtmekte olup, ilişikte sunulmuştur (Ek-1). Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter