UYARI MEKTUBU

Tarih: 24.05.2004 Konu: Uyarı Mektubu Sayın Üyemiz, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan ISPS Kod ile ilgili olarak, gemilerin hazırlıklı olmasına yardımcı olmak için hazırlanan ve İtalyan Sahil Güvenlik Otoritesi tarafından yayımlanan “Uyarı Mektubu” nun bir örneği, Türkçe’ye çevrilmek suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: 1 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları UYARI MEKTUBU SOLAS Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS Kod) Sayın Kaptan, Bu uyarı mektubu, 1 Temmuz 2004 tarihinden sonraki gemi güvenliği ile ilgili yeni kurallara dikkatinizi çekmek içindir. Bu tarihten sonra, SOLAS Bölüm XI-2 kurallarına tabi olan tüm gemilerde, geçerli bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası bulundurulması gerekecektir. 1 Temmuz 2004 tarihinden sonra, Paris MOU’ya bağlı Liman Devleti Kontrol Memurları (PSCO) bu sertifikaları ve ilgili maddeleri kontrol edeceklerdir. Aşağıdaki liste, eğer kurallar şimdi uygulanıyor olsaydı, Paris MOU tarafından kaydedilecek olan eksiklikleri göstermektedir : 1. Gemide, geçerli bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) olmaması 2. Gemiye giriş kontrolünde gevşeklik/eksiklik 3. Geminin hassas bölgelerine giriş kontrolünde gevşeklik/eksiklik 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Liman Devleti Kontrol Memurları (PSCO) tarafından dikkate alınacak hususlar aşağıdakileri içerecektir: 4. Geminin, liman tesisi ile aynı, veya daha yüksek bir güvenlik seviyesinde faaliyet göstermesi 5. Son 10 gemi-liman veya gemi-gemi arayüz (interface) kayıtlarının tutulması 6. Personel değişimi de hesaba katılarak, güvenlik talim ve alıştırmalarının gerekli aralıklarla yapılması 7. Kaptanın ve gemi personelinin, zorunlu gemi güvenlik prosedürlerine alışkın görünmesi 8. Gemi personelinden anahtar kişilerin verimli şekilde iletişim yapabilmeleri 9. ISPS ile tam uyumdan kaçınmak için, müteakip Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) düzenlenmiş olması 10. Gemi kimlik numarasının görünür bir yerde kalıcı şekilde işaretlenmiş olması Bu liste, 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan kurallara uyumluluk sağlamanıza yardımcı olmak içindir. 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren, eğer bu maddelere aykırı olan bir eksiklik kaydedilirse, Liman Devleti Kontrol Memuru veya Yetkili Güvenlik Otoritesi tarafından, geminin gecikmesine, tutulmasına veya limandan dışarı atılmasına neden olacak veya diğer daha hafif idari veya düzeltici tedbirleri içeren muamelelere maruz bırakılabilir. Yetkili Güvenlik Otoritesi, gemi üzerinde oldukça ayrı denetimler yürütebilir. Sizden, gereklilik ve kontrol tedbirlerinden şirketi haberdar etmeniz istenmektedir. Daha detaylı bilgi, ISPS Kod Bölüm B paragraf 4.29 ve 4.46 arasında verilmektedir.