• Anasayfa
  • |
  • VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk.

VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hk.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27 Aralık 2019 tarihinde Kurumun web sitesinde yayınlanan, 2019/387 sayılı kararıyla; "...kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS'e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen...VERBİS'e kayıt sürelerinin,

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen Üyelerimiz, "https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti" adresinden kararın metnine ulaşabilirler.

Bu vesileyle, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanununun m. 18/1-ç fıkrası uyarınca VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası tatbik edileceğini tekrar hatırlatarak, yukarıda belirtilen niteliklere haiz Üyelerimizin VERBİS'e kayıt ile ilgili gerekli başvurularını Kurul tarafından ilan edilen son kayıt tarihlerine kadar tamamlamaları gerektiği hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                 

900_7079_verbis_e_kay_t_s_relerinin_uzat_lmas_hk_99107.pdf