• Anasayfa
  • |
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk.

Sayın Üyemiz,

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/8/2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğin tamamı ekte yer almaktadır.

Ayrıca konuyla ilgili detaylı bilgi için MASAK tarafından yayınlanan Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/02/GERCEK-FAYDALANICI-REHBERI.pdf) incelenebilir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

762_2056_sirk_ler_no_762_vergi_usul_kanunu_genel_tebli_i_hk.pdf