• Anasayfa
  • |
  • Veteriner Kontrolleri Hakkında Tebliğ ve Yönetmelik Değişiklikleri

Veteriner Kontrolleri Hakkında Tebliğ ve Yönetmelik Değişiklikleri

Sayın Üyemiz,

 

Tarım ve Orman Bakanlığından; “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/20)” 08 Mayıs 2019 Tarihli ve 30768 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.                                      

                                                                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                     İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                                          Genel Sekreter

   EK-1: Yönetmelik Örneği (1 Sayfa – Web’te)

   EK-2: Tebliğ ve Eki Örneği (3 Sayfa – Web’te)

308_1774_1774-308.pdf