• Anasayfa
  • |
  • YANGIN SÖNDÜRME VE CAN KURTARMA SISTEMLERI MUAYENE VE TEST YETKISI

YANGIN SÖNDÜRME VE CAN KURTARMA SISTEMLERI MUAYENE VE TEST YETKISI

Sayın Üyemiz, Gemi ve deniz araçlarında bulundurulacak seyyar ve sabit yangın söndürme sistemleri ve elemanlarına ait “Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası” düzenleme yetkisinin, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 21.02.2003 tarih ve 01147 sayılı talimatları doğrultusunda verilmekte olduğu, konuyla ilgili meydana gelen gelişme ve değişikliklerin uygulamaya dahil edilmesini ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen, ilgi yazı tarihinden sonra yapılacak müracaatlarda; A- Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası düzenleme yetkisi talebinde; 1. Dilekçe, 2. Yerleşim Planı (Mühendisler Odasından veya Belediye tarafından tasdikli, ilk müracaat sırasında veya yerleşim planı değişikliğinde verilecek) 3. Sertifika örneği, 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğünden test-dolum-bakım yapma yetki belgesi (noter tasdikli), 5. Sanayi Odasından Kapasite Raporu (noter tasdikli), 6. Üretim veya satışı yapılacak olan markaya ilişkin ilgili firmadan alınan, satış ve test yetkisi belgesi, dolum-bakım servis sözleşmesi ile TSE Uygunluk ve TSE İmalata Yeterlilik belgeleri (noter tasdikli), 7. Firmaya ait Ticari Sicil Gazetesi (ilk müracaat sırasında verilecek), 8. Basınçlı ekipman yönetmeliği kapsamına giren ve 01.01.2004 tarihi itibariyle üretilen yangın söndürme cihazlarında CE Uygunluk Belgesi, 9. Noter tasdikli “Denizcilik Müsteşarlığınca yapılacak düzenlemelere uyacağımızı, yetkimiz haricindeki cihazlara işlem yapıp sertifika düzenlememiz halinde tüm yetkilerimizin iptal edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.” ibaresinin yer aldığı taahhütname (ilk müracaat sırasında verilecek) B- Can Salları için Muayene ve Test Sertifikası düzenleme yetkisi talebinde; A bendindeki 1,2,3 ve 9 numaralı maddelere ilave olarak, 1. Üretici Firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 2. Üretici Firma tarafından servisi yapacak olan personele eğitim sonucu verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 3. Servis Ekipman Listesi C- Can Kurtarma Donanımları için Muayene ve Test Sertifikası düzenleme yetkisi talebinde; A bendindeki 1,2,3 ve 9 numaralı maddelere ilave olarak, TSE Kalite Uygunluk Belgesi veya CE Uygunluk Belgesi ile TSE İmalata Yeterlilik Belgesi veya CE İmalata Yeterlilik Belgesi, isteneceği, İlgili Firmaya ait tesislerde Bölge Müdürlüğü GSK uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonucunda düzenlenen rapor ve yukarıda belirtilen belgelerin, Bölge Müdürlüğü görüşü ile Birlikte Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilerek, uygun görüş alınması kaydıyla, söz konusu firmalara yetki verileceği, Öte yandan; Denizcilik Müsteşarlığı’nca, bir firmanın yetkisiz sertifika düzenlediğinin tespiti halinde, birinci seferde firmanın uyarılacağı, ikincisinde verilen yetkinin bir yıl süre ile askıya alınacağı, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise firmaya verilen yetkilerin iptal edileceği, Bu itibarla, iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi için, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve söz konusu müracaatlarda istenen belgelerin eksiksiz olarak Denizcilik Müsteşarlığına gönderilmesi hususunda gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerinden istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Kooperatifi - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları