• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Liman Yönetmeliği Hk.

Yeşil Liman Yönetmeliği Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.06.2014 tarih ve 1962262 sayılı Ek’te sunulan yazıda, Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”in 18.11.2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu yönetmeliğin 1’inci Geçici Maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifikaya sahip olan kıyı tesislerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sertifikalarını yenilemeleri gerekir. Bu süre içerisinde sertifikaları askıya alınmaz ancak yenileme yapmadıkları sürece 9’uncu madde kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Bu süre içerisinde sertifikaları yenilemeyen kıyı tesislerinin sertifikaları iptal edilir.” hükmünün geçerli olduğu, yeşil liman sertifikasına sahip kıyı tesislerinin sertifikalarını yenilememesi durumunda mevcut sertifikalarının 1 yıl sonunda iptal olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, sertifikalarını yenileyecek kıyı tesislerinin, değerlendirme süreçlerini ve tüm tesislerin aynı zamanda başvuru yapmaları durumunda yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alarak 18 Kasım 2024 tarihinden önce Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne başvurması hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

423_1392_1392_423.pdf