• Anasayfa
  • |
  • Yılan Balığı İhracat Kotasının Kullandırılması Hakkında Tebliğ

Yılan Balığı İhracat Kotasının Kullandırılması Hakkında Tebliğ

"Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9) " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 27 Mart 2021 tarih ve 31436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğe göre;

Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Komisyon marifetiyle belirlenerek ilan edilmektedir.

Yılan balığı avcılığına ilişkin, bahse konu Tebliğin 6. Maddesinde belirtilen esaslara uyulması zorunlu olup,   Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20)"e göre yılan balığı avcılığı için Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğünden "İzin Belgesi" almış olan balıkçı gemileri tarafından yılan balığı avcılığı yapılmasına izin verilecektir.

"Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)"in tamamı, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

358_989_y_lan_bal_ihracat_kotas_n_n_kulland_r_lmas_hakk_nda_tebli_.pdf