• Anasayfa
  • |
  • YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETIM KAMPANYASI

a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2006 tarih ve 639 sayılı yazısı. b) 03.02.2006 tarih ve 506 sayı ve 41/2006 sirküler no.lu yazımız Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Denizcilik Müsteşarlığı’nın Paris MOU kapsamında 3 yıllık tutulmalar baz alınarak hazırlanan “Kara Liste” de bulunan Türk Bayraklı gemilerin “Beyaz Liste” ye geçişini sağlamak amacıyla 2004 yılında “Denetim ve Eğitim Seferberliği” başlatıldığı, 2005 yılında 2001 yılına göre Türk Bayraklı gemilerin Paris MOU üyesi ülke limanlarındaki tutulmalarında % 81 oranında azalma sağlandığı ve tüm uygulamaların 2006 yılında da devam edeceğinin bildirildiği, Paris MOU nezdinde yapılan incelemeler neticesinde, 2004 yılında Paris MOU kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin 3646 adedinin MARPOL 73/78 Annex 1 başlığı altında bulunduğunun belirlendiği ve 13 maddeden oluşan bir kontrol listesi hazırlanarak, daha önce ilgi (b) yazımızda da bildirildiği gibi; Paris Memorandumu, Tokyo Memorandumu ve Latin Amerika Memorandumları kapsamında MARPOL 73/78 Annex 1 başlığı altında 01.02.2006 – 30.04.2006 tarihleri arasında “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası” uygulamasına başlanacağının belirlendiği, Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası’nın başlıca başlıklarının aşağıdaki gibi olduğu: - IOPP Sertifikası - Yağlı ve Su Seperasyon Cihazı - 15 PPM Alarm Düzenekleri - Pis ve yağlı sular Bu çerçevede yurtdışına çıkış yapacak Türk Bayraklı gemilerin, yabancı limanlardaki Liman Devleti Denetimlerinde (PSC) uygulanacak olan “Denetimlerinde (PSC) uygulanacak olan “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası” na hazırlıklı gitmelerini sağlamak ve tutulmalarını önlemek amacıyla ekte de bir örneği gönderilen kontrol listesinin Türk Bayraklı gemilerin denetimlerinde titizlikle uygulanması ve söz konusu denetim uygulamasının sektöre duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: Kontrol Listesi (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Klas Kuruluşları Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları