• Anasayfa
  • |
  • Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)

            Sayın Üyemiz,

 

             İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                     Müdürlüğü'nün 29.06.2018 tarih ve E.50617 Sayılı Yazısı.

             

              UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce Liman Başkanlıkları ve Odamız ile Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gönderilen İlgi yazı ile;

            - 1 Eylül – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris ve Tokyo MoU) Marpol Annex VI konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) gerçekleştirileceği,

             - Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin                           1 Eylül – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen; 1 Temmuz – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından Marpol Annex VI konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı,

             -  Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan her belgelendirme, önsörvey ve programdışı denetiminde, bir sureti Ek'te yer alan kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC – Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberlerinden ulaşılabileceği,

              -  Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca yapılan her sörveyde, bir sureti Ek'te yer alan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen, UDHB'na (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesinin gerektiği,

              -  Bu itibarla, konunun önemine binaen Odamız aracılığıyla konunun sektöre duyurulması, Paris MoU, Tokyo MoU, UDHB ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları / işletmecilerince alınmasının önem arz ettiği,

hususları bildirilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                       

 

                                                                                                          Saygılarımızla

                                                                                                                        

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek'li Kontrol Listesi (4 Sayfa – Web Sayfası)    

                                                                                       

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS

 - UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED                                                                                             

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                    

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği                                       

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahibi Firmalar                                                                         

- Acenteler

393_2651_EK-393.pdf