• Anasayfa
  • |
  • YOLCU GEMILERININ EMNIYETINE VE GEMIDEKI YOLCULARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

YOLCU GEMILERININ EMNIYETINE VE GEMIDEKI YOLCULARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA İLIŞKIN YÖNETMELIK HK.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında, 1- Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 12.12.2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 2- Sözkonusu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde, yolcu gemilerinde seyahat eden kişilerin kaydedilmesine ilişkin hususların düzenlendiği ve bu bölüm hükümlerine göre, kabotaj seferi veya Türk limanlarından veya Türk limanlarına uluslararası seferler yapan yolcu gemilerinde bulunan kişilerin sayılması ve bildirilmesinin zorunlu olduğu ve buna göre bir Türk limanından kalkacak her yolcu gemisindeki personel ve yolcuların, yolcu gemisi hareket etmeden önce sayılarak, gemideki kişilerin sayısının, yolcu gemisinin kaptanına ve şirketin kayıt görevlisine veya aynı işlemi gören kara esaslı şirket sistemine bildirileceği, 3- Türk limanlarından veya Türk limanlarına kabotaj seferi veya uluslararası seferler yapan tüm yolcu gemilerinden, Yönetmelikte belirtilen sefer şartlarını taşıyanların şirketlerinin bahsi geçen Yönetmelik şartlarını uygulamak için belirtilen sistemi kurarak ivedilikle Liman Başkanlıklarına gerekli bildirimlerde bulunulması gerektiği, bildirilmektedir. İlgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmakta olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : İlgi Yazı ve Ekleri (4 Sayfa) İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - ZEYPORT - TÜRKLİM - RODER - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği