• Anasayfa
  • |
  • YÖNERGE DEĞIŞIKLIĞI BILDIRIMI

YÖNERGE DEĞIŞIKLIĞI BILDIRIMI

Konu: Yönerge Değişikliği Bildirimi İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2004 tarih ve 6047 sayılı yazısı. “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönerge’nin 8. Maddesine Bir Fıkra (Balıkçı Gemilerine Verilecek Yola Elverişlilik Belgeleri 60 Gün Süreli Olarak Düzenlenir) İlave Edilmesine Dair Yönerge’nin yürürlüğe konulmak ve Denizcilik Müsteşarlığı teşkilatı ile diğer ilgililere duyurulmak üzere onaylanması hususundaki Bakanlık Makam Oluru ve Yönerge ilgi yazı ekinde alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 3 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - 7147 No.lu Meslek Komitesi Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Başkan ve Üyeleri - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - DTO Şubeleri