• Anasayfa
  • |
  • Yükleme Kontrolleri Acente Sorgusu

Yükleme Kontrolleri Acente Sorgusu

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2019 tarih ve 73421605-235 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile ;

- Gümrük Yönetmeliği’nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kâğıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kâğıt ortamında ibraz edilmeyeceği,

- Bu kapsamda ihracat beyannamelerinin beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacağı, beyannamenin e-imzalı nüshasına da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar da veri paylaşımı kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşabileceği,

- 20.08.2019 tarihi itibari ile ihracat beyannamesinin kâğıt nüshasının gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyeceği,

- Bu kapsamda yükleme kontrolleri kapsamında tüm acentelerce Konteyner No, Beyanname No, Kalem Sıra No, Kap, Kilo, KKTF Durumu, X Ray Durumu bilgilerine ulaşabileceği,

- Sorgulara ilişkin web servis tasarım dokümanının servise erişim ve yetkilendirme için eserce@ticaret.gov.tr ve h.sayilir2@ticaret.gov.tr adreslerine e-posta gönderilmesi gerektiği belirtilerek KLTS (Konteyner Liman Takip Sistemi) uygulanan limanların bilgilendirilmesi,

istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,      

İsmet SALİHOĞLU    

Genel Sekreter      

559_3036_0417_001.pdf