• Anasayfa
  • |
  • Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hk.

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 27.10.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56'ıncı maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak yürürlüğe konulmuş olan "Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslarda Birlik Tarafından Belirlenecek Ücret Ve Hadler Eki"nde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

734_2537_yurt_i_inde_fuar_d_zenlenmesine_dair_usul_ve_esaslarda_yap_lan_de_i_iklikler_hk.pdf