• Anasayfa
  • |
  • YURTIÇI FUAR DÜZENLENMESINE ILIŞKINHIZMETLERINTOBB

YURTIÇI FUAR DÜZENLENMESINE ILIŞKINHIZMETLERINTOBB

26.08.2004 Konu: Yurtiçi fuar düzenlenmesine ilişkin hizmetlerin TOBB tarafından verilmesi Sayın Üyelerimiz, İLGİ: TOBB’den alınan 25.08.2004 tarihli ve 003447 sayılı yazı. İlgi yazıda, 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanunu” 01.06.2004 tarih, ve 25479 sayılı anılan Kanunun 12.v, 34.I, 56.g maddeleri uyarınca, yurt içi fuarlar konusunda yapılan müracatları inceleyip karara bağlamak ve fuar şirketlerine yurtiçi fuar düzenleme yetki belgesi vermek görevinin TOBB’ne verildiği; ancak mevcut durumda, fuar izinleri ve yetki belgeleri, 3143 sayılı Kanunun 12. ve 33. maddesi ile 27.06.2000 tarih ve 24092 sayılı Remi Gazetede yayımlanan “Yurt içinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile 15.11.2002 tarih ve 24937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Yönetmeliğin 16. maddesinin değiştirilmesine dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verildiği; 5174 sayılı Kanun uyarınca, sözkonusu hizmetlerin TOBB tarafından verilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları ve kurumsal yapılanmanın tamamlanması ve Kanuna uygun yönetmelik çalışmalarının yapılabilmesi açısından gerekli olan zaman gözönüne alınarak, fuar izinleri ve yetki belgelerinin 01.01.2005 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilmesine devam edileceği, 5174 sayılı Kanuna uygun yönetmelik devreye girinceye kadar, 2004 yılı fuar takvimi ek tebliği çerçevesinde açılacak olan yurtiçi fuarlarına izin verilmesi ile yurtiçi fuar düzenleme yetki belgesi ve yurtiçi fuarlara ilişkin işlemlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütüleceği belirtilmektedir. Bu itibarla, yurtiçinde fuar düzenlenmesine ilişkin başvuruların, 01.01.2005 tarihine kadar doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılmasına devam edilmesi TOBB tarafından bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.       Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: - Tüm Üyelerimiz (WEB) -    DTO Şubeleri