• Anasayfa
  • |
  • İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ Hak.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ Hak.

Sayın Üyemiz;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ" 1 Ekim 2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

25/4/2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan tebliğ, yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecek olup; 24/6/2015 tarih ve 29396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirenler ile tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenlere uygulanmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları/Genel" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

                                                                                                                                              Saygılarımızla,

EK: Tebliğ ve eki (4 sayfa)

 

                                                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                                                                                                                Genel Sekreter

DAĞITIM:

GEREĞİ                                               :                   BİLGİ                                               :

Tüm Üyeler (Web sayfasında)                                                        Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Türk Armatörler Birliği                                                                      IMEAK DTO Şube Yön. Kur. Başk.

SS Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                           IMEAK DTO Mes. Kom. Başkanları

Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

Vapur Donatanları ve Acenteleri Dern.

GİSBİR

GESAD

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

KOSTBİR

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

Yalova Altınova Ter. Gir. San. Tic. A.Ş.

YAGESAD

IMEAK DTO Şubeleri

03,04,05,06,07,08, 09,10,12 ve 47 No'lu Meslek Grupları

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

622_3681_1110_001.pdf