Kaptan Mektubu

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 01.11.2023 tarihli ve 1489552 sayılı yazıda, Türk Bayraklı gemilerin 2008 yılından itibaren Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakat Muhtırasında (Paris  MoU) ve 2023 yılından itibaren ise Tokyo MoU'da Beyaz Listede yer almakta olduğu; Türk Bayrağı'nın Paris MoU'da 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen liman devleti denetimleri sonuçlarına göre oluşturulan 2022 yılı performans listelerinde 12 nci sırasında yer aldığı ve bu başarının daha üst seviyelere taşınmak suretiyle sürdürülmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Paris MoU kapsamında 2023 yılı içerisinde 169 gemimizin denetlenmiş, 7 gemimizin eksikliklerine binaen tutulmuş olduğu ve söz konusu sonucun Bakanlığımız hedefleriyle örtüşmediği belirtilerek uluslararası sefer yapan gemilerimizin, Paris MoU ile benzer şekilde oluşturulan kriterlere göre belirlenen gemi/şirket performansı/gemi denetim durumuna göre 1-3 aylık periyotlarla ön sörveye tabi tutulmakta, performanslarının yüksek seviyede tutulmasına çalışılmakta olduğu açıklanarak Türkiye uğrağı az olan (altı aydan fazla süre ile limanlarımıza uğramayan) gemilerimizin de benzer şekilde denetimlere hazır olmasını sağlamak üzere, donatan/işletici firma koordinasyonu ile belirlenen ilk uygun limanda Bakanlığımız uzmanları marifetiyle ön sörvey denetimlerinin gerçekleştirilmesi uygulamasına başlanıldığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, gemilerin denetim aralığına girdiği dönemlerde, Paris MoU kapsamındaki uğrak limanları periyodunda işletici firma DPA/Enspektörü tarafından gemiye eşlik edilmesinin de denetimlerin olumlu şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacağı; Liman Başkanlıklarımız tarafından liman devleti denetimine tabi Türk Bayraklı gemilerin kaptanlarına verilen Kaptan Mektubu'nun güncellenmiş olup yazıları ekinde yer aldığı; Liman Başkanlıklarımızca söz konusu mektubun gemi kaptanlarına teslim edilmesi uygulamasına hassasiyetle devam  edilmesi ve Türkiye uğrağı az olan/olmayan gemilerde ise mektubun gemi kaptanlarına firma DPA'ları tarafından ulaştırılmasının, söz konusu mektupta yer alan hususlara tüm Türk Bayraklı gemi personelince hassasiyetle uyulmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konunun önemine binaen gemi donatanları/işleticilerinin bilgilendirilmesi ve iş bu Talimat kapsamında işlem tesis edilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

740_2601_2601_eimza.pdf