• Anasayfa
  • |
  • Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

“Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.03.2024 tarih ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup,        

Bahse konu Yönetmeliğin; 7 nci maddesindeki başlığın “Su ürünleri üretimiyle ilgili ürün ve ürün grupları” şeklinde değiştirildiği ve aynı maddeye “Deniz ürünleri yetiştiriciliği” ve “İç su ürünleri yetiştiriciliği” fıkrasının eklendiği ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin de değiştirildiği belirtilmektedir.         

Söz konusu Yönetmelik’e Odamızın web sayfasından (https://www.denizticaretodasi.org.tr/) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.       

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                     

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

213_748_tar_msal_retici_birliklerinin_kurulu_usul_ve_esaslar_na_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_hk.pdf