Çevre Haberleri

 • ICS ve BIMCO kükürt limiti ihlallerine ihtar verilmesini teşvik ediyor

  Danimarka hükümeti, 2015 yılından bu yana %0,1 kükürt limitini ihlal eden gemilerin ait olduğu şirket isimlerinin, Ekim ayında açıklanacak bir liste ile yayınlanmasına izin vereceğini duyurdu.ICS ve BIMCO; söz konusu listede, yalnızca finansal çıkarları için bilerek ve isteyerek uygunsuz yakıt kullanan şirket isimlerinin yer almasını istiyor. Lider sektör birlikleri Danimarka'nın, kükürt limitini ihlal eden denizcilik şirketleri isimlerinin açıkl ......
  İNCELE

 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden de faydalanılarak hazırlanan ''Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023'' ile Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin 2023 yılına kadar yüzde 14 oranında azaltılması hedefleniyor.Resmi Gazete'nin 2 Ocak 2018 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan ve Enerji ve Tabii ......
  İNCELE

 • Çin, İrlanda büyüklüğünde ormanlık alan yaratacak

  Kömürle çalışan santraller nedeniyle hava kirliliğinin kronikleştiği Çin’in yeni ekonomi politikası, yeni bir enerji politikasını beraberinde getiriyor. Bu yeni enerji politikasının ana unsuru “gökyüzünü yeniden mavi yapmak”.Bu tüm dünya için olumlu bir gelişme, çünkü eğer Çin değişirse, dünya da değişecektir. Çin’in girmekte olduğu yeni kalkınma sürecinde enerji politikaları; özellikle elektrik, doğalgaz ve daha temiz, daha verimli dijital tekno ......
  İNCELE

 • Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği 'Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı' sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek. Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehir içi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan 'İstanbulkart'a k ......
  İNCELE

 • Hollanda rüzgar çiftliği adası inşa etmeyi planlıyor

  Hollanda Kuzey Denizi’nin Dogger Bank bölgesinde inşa edeceği dev rüzgar çiftliği adasıyla, çok gelişmiş bir elektrik santral merkezi kurmayı amaçlıyor.The Guardian gazetesinde yer alan haberde, yeni inşa edilecek rüzgar çiftliğinin mevcut rüzgar çiftliklerinden kat kat daha büyük olacağı belirtiliyor.Kuzey Denizi’ne inşa edilecek yapay bir ada üzerinde üretilecek elektrik uzun mesafe kablolarla İngiltere ve Hollanda’ya, ileri tarihlerde de Belçi ......
  İNCELE

 • 2017’de çevreye duyarlı denizcilikle ilgili öne çıkan gelişmeler

  2017'nin sonuna yaklaşırken deniz çevresinin korunması ile ilgili önemli gelişmelere bakıldığında; Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi, denizciliğin AB ETS'ye dahil edilmesi ve elektrik kullanımı ile karbonsuzlaşmaya yönelik girişimlerin denizcilik sektöründe bu sene öne çıkan konular olduğu görülmektedir.BWM Sözleşmesi & MEPC 71BWM (Ballast Water Management) Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin önemli kararların alındığı ve ......
  İNCELE

 • IMO ile Norad, Güneydoğu Asya’da deniz çevresinin korunması için anlaşma imzaladı

  IMO ve Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad) tarafından deniz çevresinin, deniz taşımacılığı faaliyetlerinden korunması için yedi ülkenin desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Asya'da yeni bir çevre projesi başlatılıyor.4 yıl sürmesi öngörülen proje; MARPOL Sözleşmesi, Organik Tutunma Önleyici Sistemler Sözleşmesi, atıkların denize boşaltılmasıyla ilgili Londra Protokolü ve Sözleşmesi ve Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin de dahil olduğu, deniz çe ......
  İNCELE

 • Armatörlerin isteklerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

  Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; armatörler ve hukukçuların, onaylanması ve uygulanması için devletleri teşvik ettikleri mevzuat listesinde başı çekmektedir.Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) ve Deniz Hukukçuları Uluslararası Birliği (Comité Maritime International - CMI), IMO'ya sunulan ortak bir bildiride, önemli konvansiyonların imzalanması a ......
  İNCELE

 • Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığı

  Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association-VDR) tarafından yayınlanan rapora göre küresel deniz taşımacılığı, uluslararası ticarette en önemli ve karbon açısından verimli taşımacılık türüdür.Raporda, küresel ticaretin yaklaşık %90'ının ve Avrupa içi ticaretin %40'ının deniz yolu ile gerçekleştirildiği, buna karşın küresel taşımacılık sektörünün CO2 emisyonunun yalnızca %10'unun deniz yolu taşımacılığından kaynaklandığı belirtilmekte ......
  İNCELE

 • İstilacı türler IMO’nun gündeminde

  İstilacı türlerin yayılması, Dünya'nın ekolojik ve ekonomik refahı açısından en büyük tehditlerden biri olarak görülmektedir. Bu türler, biyoçeşitliliğe ve genellikle geri dönüşü olmayan bir şekilde çevreye büyük zarar vermektedir. Dahası kıyı ve deniz çevresinde yer alan endüstrilere zarar veren ve altyapıları için pahalıya mal olan önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Ayrıca sağlığa doğrudan ve dolaylı etkileri de gitgide ciddi bir hal almak ......
  İNCELE

 • ICS: Çevresel sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirliği gerektirmekte

  Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (International Chamber of Shipping-ICS), 20 Kasım 2017'de Paris'te "yeşil büyüme" ile ilgili düzenlenen bir çalıştayda, OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu'ndaki hükümetlerin ticaret temsilcilerine yaptığı konuşmanın başlıca mesajı: "Denizcilik endüstrisi, ekonomik olarak da sürdürülebilir olduğu takdirde çevresel olarak sürdürülebilir olabilir." şeklindeydi.ICS Politika Müdürü Simon BENNETT'e ......
  İNCELE

 • İzlanda MARPOL Ek VI’ya taraf oldu

  IMO'nun gemiler kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili sözleşmesi İzlanda tarafından imzalandı. Böylece sözleşmeye taraf olan toplam ülke sayısı 89'a yükselmiş olup, bu ülkeler dünya deniz ticareti tonajının %96'dan fazlasını temsil etmektedir.MARPOL Ek VI, gemilerin oluşturduğu egzoz gazlarında bulunan kükürt oksitler ile azot oksitlerin de dahil olduğu ana hava kirleticileri sınırlandırmakta ve ozon tabakasını incelten maddelerin kasıt ......
  İNCELE

 • Dünya 3 derece ısınırsa…

  ​Dünya'nın farklı coğrafyalarında bulunan şehirler giderek ısınan gezegene nasıl uyum sağlayacak? Deutsche Welle, Dünya 3 derece daha ısındığında neler olabileceğini 5 farklı şehir üzerinde inceledi.Bonn'da iklim değişikliği sorununun masaya yatırıldığı Dünya İklim Konferansı başlamadan kısa süre önce, Birleşmiş Milletler 2100 yılına kadar küresel ısınma ölçümlerinin 3.2 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulundu. Bu, Paris İklim Anlaşması'nın sı ......
  İNCELE

 • Londra’da otobüslere benzin yerine kahve!

  İngiltere'nin başkenti Londra'daki belediye otobüslerinin bazılarının yakıtı kahve çekirdeklerinden sağlanacak. Dünya enerji devi Royal Dutch Shell ile yeşil enerji şirketi Bio-bean'den yapılan açıklamada, kentte hizmet veren bazı otobüslerde yakıt üretimi için atık kahve kullanılacağı bildirildi. Bio-bean ve ortağı Argent Energy, bir yıl boyunca otobüs için gerekli kahve yakıtı ürettiklerini duyurdu. Londra'da yaşayan birisi günde ortalama 2.3 k ......
  İNCELE

 • CO2 emisyonu hedefleri IMO Üye Devletleri’ni bölmekte

  Çevreci örgütler daha radikal kararlar alınması için çağrı yaparken; gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler, kanun düzenleyicilerin karbon emisyonu azaltımı stratejisinin etkileriyle ilgili fikir ayrılığına düşmektedir.Kanun düzenleyiciler denizcilik kaynaklı sera gazlarının azaltılması için muhtemel hedefler hazırlamıştır. IMO sera gazları çalışma grubundaki temsilcilerin; önümüzdeki bahar döneminde kabul edilmek üzere uzun vadeli bir planın haz ......
  İNCELE

 • Küresel ısınma ile mücadele çok yavaş

  BM Emissions Gap Raporu’na göre, ülkelerin küresel ısınma ile mücadele için kabul ettikleri ulusal hedeflerle 2030 yılına kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte biri azaltılabilecek. Rapora göre özel sektör ve ulusal düzeydeki çalışmalar endişe verici derecede yavaş ilerliyor.Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir değerlendirmeye göre, Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için hükümetler v ......
  İNCELE

 • Gelecekteki Büyük Yakıt Değişikliğini Teşvik Edecek Sera Gazı Düzenlemesi

  ​Deniz taşımacılığı sektöründen, önümüzdeki 30 yıl içinde yakıtta başka bir köklü değişiklik yapması istenebilir.2050'ye kadar karbonsuzlaştırma ile ilgili uzun vadeli bir programa başlamayı hedefleyen kanun düzenleyeciler; denizcilik şirketlerini, enerjilerinin ana kaynağı niteliğindeki fosil yakıtlara olan bağlılıklarını sonlandırmaya davet edeceklerdir.Gelecek yıl Nisan ayında Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization ......
  İNCELE

 • Yeni bir çalışma, gemilerde hızın düşürülmesinin emisyonları üçte bir oranında azaltabileceğini göstermekte

  ​Bu hafta Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organisation-IMO) sunulacak olan yeni bir çalışmaya göre; konteyner gemileri, dökme yük gemileri ve tankerler olmak üzere üç tür gemiden kaynaklanan sera gazı emisyonları, gemide hızın düşürülmesiyle ortalama üçte bir oranında azaltılabilir.Temiz Denizcilik Koalisyonu (Clean Shipping Coalition-CSC) kurucu üyelerinden olan Risk Altındaki Denizler ve Taşımacılık & Çevre sivil t ......
  İNCELE

 • MARPOL Ek V çöp boşaltımı gereklilikleri revize edildi

  SQE Marine danışmanlık şirketi IMO MEPC 70. Oturumunda kabul edilen, deniz çevresine zararlı (Harmful to Marine Environment-HME) maddeler ve Çöp Kayıt Defteri formu ile ilgili MARPOL Ek V değişikliklerinin 1 Mart 2018'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan bir sirküler yayımlamıştır.MEPC 70'de kuru dökme yükler ile ilgili kabul edilen değişiklikler, yüklerin Karar MEPC.219(63): MARPOL Ek V'in Uygulanması için 2012 Kılavuzları'nda belirtilen ......
  İNCELE

 • Fiberglas tekne sorunu

  Denizlere her yıl, muhtemelen karada bertaraf tesisi yetersizliği nedeniyle, balıkçı teknesi ve gezi teknesi de dahil olmak üzere bir çok terk edilmiş veya kullanılmayan fiberglas tekne bırakılmaktadır. Bu, atıkların denize boşaltılmasını düzenleyen anlaşmalara taraf olan Pasifik temsilcileri tarafından açığa çıkarılan bir sorundur. Ancak sorunun büyüklüğü ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü Tarafları, 9 ......
  İNCELE