Çevre Haberleri

 • Filipinler de IMO’ nun çevre sözleşmelerini kabul etti

  ​Filipinler'in; IMO'nun deniz çevresini korumaya ilişkin önem arz eden Balast Suyu Yönetimi(BWM) ve Gemilerde Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerinin Kontrolü(AFS) Sözleşmeleri ile birlikte, bir sözleşmeyi daha onayladığı,Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nde, balast suyu yönetimi yapması gereken gemiler ve balast suları ile taşınmakta olan zararlı organizmaları içeren uygulamalar ile AFS Sözleşmesine ilişkin anti-fouling sistemlerin ve içer ......
  İNCELE

 • Atığını karada boşaltan gemilere teşvik geliyor

  ​         Avrupa Konseyi'nin, Avrupa'da limanların temiz tutulmasına yönelik (çöplerin açık denizlere boşaltılmasıyla mücadele kapsamında), liman tesislerine ilişkin düzenlemelerin güncellendiği ve yeni düzenlemeye göre, gemilerin atıklarını denize boşaltarak finansal avantaj sağlanamayacağı ancak atıklarını karada boşaltan gemilere teşvikler sağlanacağı,         ......
  İNCELE

 • Geri dönüştürülen plastik atıklardan yol yapılıyor

  ​         Hollanda'nın Zwolle kentinde, geri dönüştürülmüş plastiklerin, bisiklet yolu yapılarak değerlendirileceği,          "PlasticRoad" adı verilen bisiklet yolu projesinin Dünya' da bir ilk olduğu ve Eylül 2018 ayında tamamlanacağı, aynı bölgedeki bir başka noktada daha plastik yol yapımına başlanacağı, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yollarda bu tekniğ ......
  İNCELE

 • Deniz taşımacılığı karbon emisyonları 2035'te sıfırlanabilir

  ​OECD bünyesindeki Uluslararası Taşımacılık Forumu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, halihazırda bilinen tüm teknolojiler uygulandığı takdirde deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyon miktarı 2035 yılında neredeyse tamamıyla sıfırlanabilir. Deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonlar küresel toplam emisyonların 10'da birini oluşturuyor. Araştırmada incelenen dört farklı karbonsuzlaştırma patikasıyla, halihazırda öngörülen 2035 ......
  İNCELE

 • Gemi yakıt raporlama gereklilikleri, çöp sınıflandırma ve IOPP Sertifikası ile ilgili MARPOL değişiklikleri yürürlüğe girdi

  Gemilerin yakıt tüketimi ile ilgili veri toplama gereklilikleri 1 Mart 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. MARPOL Sözleşmesi ile ilgili diğer önemli değişikliklerden olan, çöp sınıflandırmasına "e-atık" kategorisinin ilave edilmesi ve IOPP Sertifikasındaki değişiklikler de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Gemi yakıt tüketimi verilerinin raporlanması gerekliliğiUluslararası denizciliğin enerji verimliliğinin iyileştirilmesini hedefleyen s ......
  İNCELE

 • Çevresel endişeler 2018 yılını anlamamızı sağlayacak

  Yıllardır gündemde olan çevresel düzenlemeler etkilerini göstermeye başlamıştır. Söz konusu düzenlemeler denizcilik sektörünü 2018 ve sonrasında önemli derecede etkileyecektir.2017 yılında Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi nihayet yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 2020 yılında, küresel kükürt sınırlaması olarak adlandırılan emisyon kontrol alanları dışında kullanılan yakıtların kükürt içeriğinin %0,5 ile sınırlandırılması uygulaması yürürlüğe girecektir. ......
  İNCELE

 • DNV GL tahminlerine göre; 2050 yılına kadar, açık denizde seyreden gemilerin yalnızca %50’si fosil yakıt kullanacak

  Klas kuruluşu, denizcilik sektöründe enerji kullanımı ile ilgili büyük değişikliğin önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyor.Denizciliğin gelecekteki enerji kullanımına ilişkin detaylı bir çalışma; 2050 yılına kadar dünya deniz ticareti filosunun yalnızca yarısının petrol esaslı fosil yakıt kullanacağını ve bunun, deniz taşımacılığı kaynaklı karbon ayak izinde önemli bir gelişme sağlayacağını belirtiyor."Enerji Değişimine Bakı ......
  İNCELE

 • ICS ve BIMCO kükürt limiti ihlallerine ihtar verilmesini teşvik ediyor

  Danimarka hükümeti, 2015 yılından bu yana %0,1 kükürt limitini ihlal eden gemilerin ait olduğu şirket isimlerinin, Ekim ayında açıklanacak bir liste ile yayınlanmasına izin vereceğini duyurdu.ICS ve BIMCO; söz konusu listede, yalnızca finansal çıkarları için bilerek ve isteyerek uygunsuz yakıt kullanan şirket isimlerinin yer almasını istiyor. Lider sektör birlikleri Danimarka'nın, kükürt limitini ihlal eden denizcilik şirketleri isimlerinin açıkl ......
  İNCELE

 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerji tüketiminin %14 azaltılması hedefleniyor

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden de faydalanılarak hazırlanan ''Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023'' ile Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin 2023 yılına kadar yüzde 14 oranında azaltılması hedefleniyor.Resmi Gazete'nin 2 Ocak 2018 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan ve Enerji ve Tabii ......
  İNCELE

 • Çin, İrlanda büyüklüğünde ormanlık alan yaratacak

  Kömürle çalışan santraller nedeniyle hava kirliliğinin kronikleştiği Çin’in yeni ekonomi politikası, yeni bir enerji politikasını beraberinde getiriyor. Bu yeni enerji politikasının ana unsuru “gökyüzünü yeniden mavi yapmak”.Bu tüm dünya için olumlu bir gelişme, çünkü eğer Çin değişirse, dünya da değişecektir. Çin’in girmekte olduğu yeni kalkınma sürecinde enerji politikaları; özellikle elektrik, doğalgaz ve daha temiz, daha verimli dijital tekno ......
  İNCELE

 • Atıklar İstanbulkart'a yüklenecek

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği 'Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı' sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek. Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehir içi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan 'İstanbulkart'a k ......
  İNCELE

 • Hollanda rüzgar çiftliği adası inşa etmeyi planlıyor

  Hollanda Kuzey Denizi’nin Dogger Bank bölgesinde inşa edeceği dev rüzgar çiftliği adasıyla, çok gelişmiş bir elektrik santral merkezi kurmayı amaçlıyor.The Guardian gazetesinde yer alan haberde, yeni inşa edilecek rüzgar çiftliğinin mevcut rüzgar çiftliklerinden kat kat daha büyük olacağı belirtiliyor.Kuzey Denizi’ne inşa edilecek yapay bir ada üzerinde üretilecek elektrik uzun mesafe kablolarla İngiltere ve Hollanda’ya, ileri tarihlerde de Belçi ......
  İNCELE

 • 2017’de çevreye duyarlı denizcilikle ilgili öne çıkan gelişmeler

  2017'nin sonuna yaklaşırken deniz çevresinin korunması ile ilgili önemli gelişmelere bakıldığında; Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi, denizciliğin AB ETS'ye dahil edilmesi ve elektrik kullanımı ile karbonsuzlaşmaya yönelik girişimlerin denizcilik sektöründe bu sene öne çıkan konular olduğu görülmektedir.BWM Sözleşmesi & MEPC 71BWM (Ballast Water Management) Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin önemli kararların alındığı ve ......
  İNCELE

 • IMO ile Norad, Güneydoğu Asya’da deniz çevresinin korunması için anlaşma imzaladı

  IMO ve Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad) tarafından deniz çevresinin, deniz taşımacılığı faaliyetlerinden korunması için yedi ülkenin desteklenmesi amacıyla Güneydoğu Asya'da yeni bir çevre projesi başlatılıyor.4 yıl sürmesi öngörülen proje; MARPOL Sözleşmesi, Organik Tutunma Önleyici Sistemler Sözleşmesi, atıkların denize boşaltılmasıyla ilgili Londra Protokolü ve Sözleşmesi ve Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin de dahil olduğu, deniz çe ......
  İNCELE

 • Armatörlerin isteklerinin başında temiz gemi geri dönüşümü geliyor

  Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; armatörler ve hukukçuların, onaylanması ve uygulanması için devletleri teşvik ettikleri mevzuat listesinde başı çekmektedir.Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) ve Deniz Hukukçuları Uluslararası Birliği (Comité Maritime International - CMI), IMO'ya sunulan ortak bir bildiride, önemli konvansiyonların imzalanması a ......
  İNCELE

 • Alman Armatörler Birliği’nin raporuna göre en verimli taşımacılık türü küresel denizyolu taşımacılığı

  Alman Armatörler Birliği (German Shipowners' Association-VDR) tarafından yayınlanan rapora göre küresel deniz taşımacılığı, uluslararası ticarette en önemli ve karbon açısından verimli taşımacılık türüdür.Raporda, küresel ticaretin yaklaşık %90'ının ve Avrupa içi ticaretin %40'ının deniz yolu ile gerçekleştirildiği, buna karşın küresel taşımacılık sektörünün CO2 emisyonunun yalnızca %10'unun deniz yolu taşımacılığından kaynaklandığı belirtilmekte ......
  İNCELE

 • İstilacı türler IMO’nun gündeminde

  İstilacı türlerin yayılması, Dünya'nın ekolojik ve ekonomik refahı açısından en büyük tehditlerden biri olarak görülmektedir. Bu türler, biyoçeşitliliğe ve genellikle geri dönüşü olmayan bir şekilde çevreye büyük zarar vermektedir. Dahası kıyı ve deniz çevresinde yer alan endüstrilere zarar veren ve altyapıları için pahalıya mal olan önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Ayrıca sağlığa doğrudan ve dolaylı etkileri de gitgide ciddi bir hal almak ......
  İNCELE

 • ICS: Çevresel sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirliği gerektirmekte

  Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (International Chamber of Shipping-ICS), 20 Kasım 2017'de Paris'te "yeşil büyüme" ile ilgili düzenlenen bir çalıştayda, OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu'ndaki hükümetlerin ticaret temsilcilerine yaptığı konuşmanın başlıca mesajı: "Denizcilik endüstrisi, ekonomik olarak da sürdürülebilir olduğu takdirde çevresel olarak sürdürülebilir olabilir." şeklindeydi.ICS Politika Müdürü Simon BENNETT'e ......
  İNCELE

 • İzlanda MARPOL Ek VI’ya taraf oldu

  IMO'nun gemiler kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili sözleşmesi İzlanda tarafından imzalandı. Böylece sözleşmeye taraf olan toplam ülke sayısı 89'a yükselmiş olup, bu ülkeler dünya deniz ticareti tonajının %96'dan fazlasını temsil etmektedir.MARPOL Ek VI, gemilerin oluşturduğu egzoz gazlarında bulunan kükürt oksitler ile azot oksitlerin de dahil olduğu ana hava kirleticileri sınırlandırmakta ve ozon tabakasını incelten maddelerin kasıt ......
  İNCELE

 • Dünya 3 derece ısınırsa…

  ​Dünya'nın farklı coğrafyalarında bulunan şehirler giderek ısınan gezegene nasıl uyum sağlayacak? Deutsche Welle, Dünya 3 derece daha ısındığında neler olabileceğini 5 farklı şehir üzerinde inceledi.Bonn'da iklim değişikliği sorununun masaya yatırıldığı Dünya İklim Konferansı başlamadan kısa süre önce, Birleşmiş Milletler 2100 yılına kadar küresel ısınma ölçümlerinin 3.2 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulundu. Bu, Paris İklim Anlaşması'nın sı ......
  İNCELE