Haber Arşivi

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Zorluklar ve Mücbir Sebepler Kitabı Yayınlandı.

  ​Mücbir sebep ve zorluklar, uluslararası ticarette öngörülemeyen olaylarla karşılaşıldığında ve  verim almanın imkansız ya da uygulanamaz hale geldiği zamanda sıkça kullanılan  terimlerdir.Çoğu ulusal yasa koyucu bu meselelerle başa çıkmak için kurallar koyar, ancak iç hukukta benimsenen özel çözümler bir ülkeden diğerine büyük ölçüde değişiklik göstermektedir.Son yıllarda küreselleşen dünyada ticaretin karmaşıklığı gittikçe artmakta ve ......
  İNCELE

 • Akdeniz’de Mavi Yatırım, 24 Ocak 2019, Malta Hk.

  ​''Akdeniz'de Mavi Yatırım'' etkinliği, 2018 Mayıs ayında Brüksel'de gerçekleştirilen Mavi Yatırım etkinliğine müteakip, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (European Commission DG Mare) ev sahipliğinde, 24 Ocak 2019 tarihinde Malta'da gerçekleştirilecektir. Bahse konu etkinliğin, Akdeniz Havzasının mavi ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, yatırımcıları ve finansal toplulukları bir araya ge ......
  İNCELE

 • 12. Uluslararası Tekne, Yat ve Aksesuarları Fuarı, 30 Nisan-4 Mayıs 2019, Beyrut,

  ​30 Nisan – 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Beyrut Lübnan'da  ''12. Uluslararası Tekne, Yat ve Aksesuarları Fuarı''nın düzenleneceği bildirilmektedir.  Lübnan başta olmak üzere tüm Orta Doğu bölgesinden 10.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılımının beklenildiği belirtilen bahse konu fuar ile ilgili detaylı bilgiye ve katılım formuna  http://www.beirutboat.com/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.  ...
  İNCELE

 • CIS Çelik ve Hammadde İhracatları Konferansı, 20-21 Ekim 2019, Kiev-Ukrayna

  ​16. CIS Çelik ve Hammadde İhracatları Konferansı, 20-21 Ekim 2019 tarihleri arasında Ukrayna, Kiev'de InterContinental Otel'de gerçekleştirilecektir.  Bahse konu etkinliğin, katılımcılara sektörün önde gelen CIS tedarikçileri ve onların Avrupa, Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'dan ortakları ile bir araya gelerek önemli iş ilişkileri geliştirebilmek için fırsatlar yaratacak nitelikte olacağı bildirilmektedir.   Kon ......
  İNCELE

 • 21.Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği Eğitimi ve Paneli

  ​Odamız Sponsorluğunda Türk Armatörler Birliği organizasyonunda, Sektörümüz armatör ve üst düzey yöneticilerin katılımı ile 11 Aralık 2018 tarihinde 13.00-18.00 saatleri arasında, Sheraton Ataşehir Otel'de "21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği" konulu bir eğitim gerçekleştirilecektir. Türk Deniz Taşımacılığının rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen, şirketlerimizin gelişimine ve kurumsallaşmasına ışık tutacağı ifade edilen et ......
  İNCELE

 • Dünya Deniz Hukuku Forumu Hk.

  ​''Dünya Deniz Hukuku Forumu (World Shipping Law Forum –WSLF)-Deniz Hukukunda Güncel Konular'' isimli forum 25 Ocak 2019 Cuma günü Yunanistan, Atina'da, NJV Athens Plaza Otel'de düzenlenecektir. Bahse konu forum kapsamında, uzmanlar denizcilik sektörüne dair güncel konuların ve güncel hukuki problemlerin yanı sıra, hukukun gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları çözme ve yeni fırsatlar geliştirmedeki rolünü ele alacaklardır. Forumun, bütün ka ......
  İNCELE

 • IMO, Denizlerdeki Plastik Çöpler Sorununu Ele Aldı

     Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), mevcut kuralları geliştirmek üzere gemilerden kaynaklanan ve denizlere atılan plastik çöplerini azaltmak için yeni destek tedbirler getirmeyi amaçlayan bir Eylem Planını gündeme getirerek, plastiklerin deniz çevresine getirdiği önemli sorunu ele almaya karar verdi.   IMO Deniz Çevresi Koruma Komitesi (MEPC), gemi kaynaklı faaliyetler sonucu okyanuslara giren plastik çöplerinin önlenmesi ......
  İNCELE

 • Avrupa Parlamentosu alternatif yakıtları teşvik ediyor

  Avrupa Parlamentosu, vergilerin alternatif yakıtların fiyat açısından rekabet edebilirliği üzerindeki etkisine dikkat çeken ve eşit koşullar yaratmak için teknolojiye tarafsız bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulayan, AB'de alternatif yakıtlara yönelik altyapının oluşturulması hakkındaki raporunu 25 Ekim'de kabul etmiştir. Rapor, gemilere kıyıdan yapılan enerji tedariki ve alternatif yakıtlar üretmek için kullanılan enerjiye uygulanan v ......
  İNCELE

 • Denizlerde plastikler: gerçekler, sonuçlar ve yeni AB kuralları

  Bugünün tek kullanımlık, geri dönüşümü olmayan plastik kültürünün sonuçları deniz kıyılarında ve okyanuslarda görülebilmektedir. Plastik çöpler giderek artan şekilde okyanusları kirletmektedir ve bir tahmine göre 2050 yılına kadar okyanuslardaki plastiklerin balıklardan ağırlıkça çok daha fazla olma ihtimali bulunmaktadır. 24 Ekim tarihinde Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından kabul edilen yeni AB kuralları, kayıp balık avı malzemeleri ve Avrup ......
  İNCELE

 • Avrupa Parlamentosu, AB limanlarına giren tüm gemiler için yeterli liman kabul tesisini garanti ediyor

  Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi, Ekim ayının başında Liman Kabul Tesisleri ile ilgili nihai raporu kabul ederek, Raportör Gesine Meissner'e yeni direktif metnini sonuçlandırmak üzere AB Konseyi ve AB Komisyonu ile müzakerelere başlama yetkisi verdi.ECSA, gemi atıklarının emniyetli ve çevreye duyarlı yönetimi için "kirleten öder" ilkesini desteklemektedir. Gemiler, teslim edilen çöp hacmine göre limana özel sınırlamalar olmaksız ......
  İNCELE

 • EMSA’nın Rulecheck mevzuat havuzu dünya çapında PSC rejimlerine açıldı

  ​EMSA'nın denizcilik mevzuatına ilişkin zengin Rulecheck havuzuna, AB üyesi olmayan ülkelerin ve Liman Devleti rejimlerinin de erişim sağlamasına karar verilmiştir. Paris MoU, Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU, Rulecheck'e erişim sağlayabiliyorken, mevzuat havuzunun kullanımı Eylül sonu itibariyle Karayip MoU ve Hint Okyanusu MoU'yu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Rulecheck, Londra'da uluslararası belgelerin uygulanması hakkındaki IMO alt komites ......
  İNCELE

 • Scrubber Maliyetleri Sorun Yaratabilir

  IMO 2020 kükürt üst limiti son tarihinden önce scrubberların kullanılmasına karar verilme konusu, gemi sahiplerinin karşılaşacağı ana problemlerden biri olabilir, ancak sektöre baş ağrısı olan, çıkacak maliyetin nasıl ödeneceği konusunda geçerli bir yöntem bulunamamaktadır.Özetle, scrubberların 2 ile 4 milyon dolar arasında finanse edilmesi kolay değildir ve TradeWinds uzmanlarının söylediğine göre bazı gemi sahipleri için imkânsız bir iş olarak ......
  İNCELE

 • Korumacılık Ticaret Rotalarını Değiştiriyor

  Dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri kuruluşlarından biri tarafından dünya genelinde 8 bin 500'den fazla şirketin katılımıyla yapılan bir anket şirketlerin siyasi gelişmelerden endişeli olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde şirketler güçlü tüketici talebi ve ekonomik büyümenin sürmesiyle iyimserliğini koruyor fakat yine de popülist eğilimlerin güçlenmesinin beraberinde getirdiği korumacılık dalgası nedeniyle giderek daha fazla say ......
  İNCELE

 • Hasar Yönetimi ve Ödeme Süreç Takibi Semineri 29 Kasım 2018

  The Maritime House (TMH) üyesi Nexus Maritime İstanbul, 29 Kasım 2018 tarihinde 13:00—18:00 saatleri arasında Hilton Kozyatağı Otel'de ''Hasar Yönetimi ve Ödeme Süreç Takibi'' bilgilendirme semineri düzenlemektedir. Seminer sonrası kokteyl verilecektir.İngilizce sunumlar ve konuşmalar ile eş zamanlı olarak Türkçe çeviri hizmeti sağlanacaktır. Seminer konuşmacıları aşağıda belirtilmektedir: •  Sn. George Pseftelis – ISM ......
  İNCELE

 • Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) Personel Müdürleri ve Şirket Temsilcileri İstişare Toplantısı

  ​          Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS) Personel Müdürleri ve Şirket Temsilcileri İstişare Toplantısı 22.11.2018 Perşembe günü 14:00-17:00 saatleri arasında Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olup, toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerin bahadir.kucuk@denizticaretodasi.org.tr  e-posta adresine bildirimde bulunmaları gerekmektedir.Kaynak: TAİS ...
  İNCELE

 • İBB İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı 6–8.12.2018 Tarihlerinde Gerçekleşecek

  Ulaşım, Akıllı Şehirler, Su Yönetimi gibi alanlarda düzenlenen ve yıllardır ilgili sektörleri buluşturan uluslararası nitelik kazanmış kongre ve fuarlara bu sene Çevre Alanında gerçekleştirilecek yeni bir Zirve ve Fuar eklendiği,İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) koordinasyonunda "İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı" adı altında 6–8 Aralık 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi/İstanbul'da gerçek ......
  İNCELE

 • “Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması” Çalıştayı

  ​                      Türk  Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından organize edilen  "Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması" konulu Çalıştay 20 Kasım 2018  Salı günü 14:00 – 18:00 saatleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis salonumuzda (Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Mecli ......
  İNCELE

 • Malta’da Türkler’e Özel Serbest Bölge

   Avrupa Birliği'nin en küçük üye ülkelerinden Malta ile Türkiye ticaret köprüsü kurmak istiyor. 470 bin nüfuslu bu ada ülkesinde 558 Türk şirketi var. Bu şirketlerin arasında da 2'si Malta'nın dünyaya açılan iki kapısı olan limanlarını yönetiyor. Bir yandan ticaret bir yandan da turizm limanlarına sahipler.  Diğer şirketler arasında inşaat, eğitim danışmanlığı ve turizm firmaları da öne çıkıyor. 2002 yılından bu yana Türk şirketlerinin ......
  İNCELE

 • IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Gemi ve Liman Emisyon Kılavuzlarını Yayımladı

  ​IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Gemi ve Liman Emisyon Kılavuzlarını Yayımladı Denizcilik Sektöründen Kaynaklanan Emisyonlarının Üstesinden Gelmek   Denizcilik sektöründeki emisyonları azaltmak için, Ulusal İdareler öncelikle bu emisyonları ölçmeli ve daha sonra bunları azaltmak için bir strateji geliştirmelidir. Gemiler ve limanlardan kaynaklanan emisyonları değerlendirmek ve ele almak üzere oluşturulan bu yeni kılavuz IMO'd ......
  İNCELE

 • Hollanda’da Gerçekleşecek Olan 7. Gemi Geri Dönüşüm Kongresi

  ​7. Gemi Geri Dönüşümü Kongresi'nin 30-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Amsterdam/Hollanda'da gerçekleştirileceği,Kongrede, sektördeki en son değişiklikleri, zorlukları ve gelişmeleri tartışmak üzere üst düzey yöneticileri, gemi sahipleri, gemi işletmecileri, tersaneler, büyük dernek ve klas kuruluşlarından gelen uzmanların bir araya geleceği,İki gün sürecek olan etkinlikte; gemi geri dönüşümü konusundaki 1257/2013 No'lu AB Yönetmeliği, Sürdürüleb ......
  İNCELE